Integraal

Elke school staat voor de uitdaging om zelf haar eigen inspecteur te worden. Dus: zorg te dragen voor goed systeem van zelfevaluatie. Vanaf 2017 heeft de school de wettelijke plicht een vorm van zelfevaluatie te hanteren.
 
Hoe krijg en houd je grip op de kwaliteit van de school? Zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau? Hoe doe je dat op een manier die werkbaar is? En hoe leg je vanuit dat systeem voor kwaliteitszorg op logische manier de verbinding naar schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling?
Vanuit deze achtergrond ontwikkelden wij voor scholen en voor bovenschoolse organisaties Integraal. Integraal is een softwareprogramma voor scholen dat kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling op een logische wijze met elkaar verbindt. Doordat Integraal volledig geïntegreerd is binnen ParnasSys onderscheidt het programma zich in gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Integraal maakt namelijk op intelligente wijze optimaal gebruik van de reeds beschikbare data binnen ParnasSys.
 
Inmiddels maken meer dan 1700 scholen gebruik van Integraal.